Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Hämeenlinna
Janakkala
Hakija
Elenia Verkko Oyj
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 143440/03 04/2024

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Elenia Verkko Oyj on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan alueilla koskien voimajohtohanketta, jonka tarkoituksena on muodostaa 110 kV rengasverkko eteläisen Hämeenlinnan ja Janakkalan alueelle. Hanke käsittää noin 12 km uutta 110 kV voimajohtoa, minkä lisäksi on tarkoitus uusia olemassa olevia johtoja 11-13 km. Rakennettavalle uudelle voimajohdolle on monta eri reittivaihtoehtoa. Tutkimuslupaa haetaan 500 metriä leveälle alueelle lupahakemuksen liitekartassa esitettyjen reittivaihtoehtojen keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Maastotutkimukset on tarkoitus tehdä johdon suunnitteluun tarvittavien lähtötietojen sekä johdon lunastuslupahakemuksessa tarvittavien tietojen selvittämiseksi. Suunnitelluilta pylväspaikoilta tutkitaan maaperän kantavuus kairaamalla ja johtoreitin keskilinja merkitään maastoon puisilla paaluilla/merkkikepeillä.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 23.7.2024 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 143440/03 04/2024.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (10.6.2024) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos