Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Hämeenlinna
Janakkala
Hakija
SSAB Europe Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 144708/03 04/2024

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

SSAB Europe Oy hakee maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa suunniteltavaa Harviala-Käikälä 110 kV maakaapelin suunnan määräämistä varten Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan alueilla. Tutkittavan maakaapelireitin pituus on noin 2.3 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. Maakaapeliyhteys johtaa Fingridin suunnitellulta Harvialan sähköasemalta Hämeenlinnan tehtaan Käikälän sähköasemalle. Tutkimuslupaa haetaan 500 metriä leveälle alueelle suunniteltavan maakaapelireitin keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi. 

Tutkimuslupaa haetaan maakaapelin suunnitteluun tarvittavien lähtötietojen sekä lunastuslupahakemuksessa tarvittavien tietojen selvittämiseksi. Tutkimusluvan nojalla on tarkoitus merkitä kaapelireitti maastoon ja tehdä reitillä maaperätutkimuksia.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 23.7.2024 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (kirjaamon puhelin 029 5301115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 144708/03 04/2024.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (10.6.2024) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos