Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kemijärvi
Hakija
wpd Finland Oy
Asiatunnus
MML 15005/03 04/2019

Maanmittauslaitos on myöntänyt wpd Finland Oy:lle lunastuslain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan uuden 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten välillä Sortoselkä-Perävaara-Kellarinjänkä Kemijärven kaupungissa. Lupa on voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin 100 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 15005/03 04/2019). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos