Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Raahe
Hakija
Raahen Energia Oy
Asiatunnus
MML 16590/03 04/2020

Maanmittauslaitos on myöntänyt Raahen Energia Oy:lle lunastuslain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan 110 kV maakaapelin suunnan määräämistä varten Raahen sähköaseman ja Kummatin kaupunginosaan suunnitellun uuden sähköaseman välille Raahen kaupungissa. Lupa on voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin 100 metrin levyisellä alueella suunnitellun maakaapelin keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 16590/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

 

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos