Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Vieremä
Kajaani
Kiuruvesi
Pyhäjärvi
Hakija
Elenia Verkko Oyj
Asiatunnus
MML 18573/03 04/2021

Maanmittauslaitos on päätöksellään 22.6.2021 hakemuksen mukaisesti myöntänyt Elenia Verkko Oyj:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan suunnitelluille 110 kV voimajohdoille välillä Vuolijoki - Ruotanen, Ruotanen – Pyhäjärvi ja Ruotanen - Pyhäsalmi Vieremän kunnan sekä Kajaanin, Kiuruveden ja Pyhäjärven kaupunkien alueilla.

Lupa on voimassa kolme vuotta. Tutkittava voimajohtolinjaus käy selville hakemuksen liitteestä. Tutkimusalue käsittää 500 metrin leveän alueen suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 18573/03 04/2021). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (22.6.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

 

Anna Maria Mäenpää

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos