Ilmoitus lunastuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Vaala
Hakija
Tuulialfa Oy
Asiatunnus
MML 19424/03 04/2020

Tuulialfa Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) mukaista lunastuslupaa ja ennakkohaltuunottolupaa voimansiirtojohtoa varten tarvittavien kiinteistöjen käyttöoikeuden pysyvään supistamiseen Välillä Turkkiselkä-Nuojuankangas Vaalan kunnassa. Hanke koskee Turkkiselän tuulipuiston ja Nuojuankankaan sähköaseman välille rakennettavaa 2x 110 kV:n voimajohtoa.

Suunniteltu voimajohto kulkee myös kiinteistön 785-404-60-0 Autio kautta, minkä omistus epäselvä.

Maanmittauslaitos varaa lunastuslupaa koskevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.8.2020 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 19424/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 19424/03 04/2020) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

Eija Onali

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos