Ilmoitus lunastusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Vaala
Hakija
Tuulialfa Oy
Asiatunnus
MML 19424/03 04/2020

Maanmittauslaitos on myöntänyt Tuulialfa Oy:lle lunastuslain (603/77) mukaisen lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan voimansiirtojohtoa varten tarvittavien kiinteistöjen käyttöoikeuden pysyvään supistamiseen välillä Turkkiselkä-Nuojuankangas Vaalan kunnassa. Hanke koskee Turkkiselän tuulipuiston ja Nuojuankankaan sähköaseman välille rakennettavaa 2x 110 kV:n voimajohtoa.

Suunniteltu voimajohto kulkee myös kiinteistön 785-404-60-0 Autio kautta, minkä omistus epäselvä.

 

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 19424/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu.

 

 

Eija Onali

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos