Kutsu kuulemiskokoukseen

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Reisjärvi
691-403-1-61
Hakija
Maanmittauslaitos
Asiatunnus
MML 20752/04 04 01/2020

Aika:           Keskiviikkona 30. päivänä kesäkuuta 2021, klo 11.00
Paikka:       Reisjärven kunnanvirasto, valtuustosali

Kokouksessa kuullaan asianosaisia lainhuudon purkuasiassa MML 20752/04 04 01/2020. Asiassa on kyse Reisjärven kunnassa olevaan kiinteistöön Kangasniemi 691-403-1-61 viran puolesta myönnetyn selvennyslainhuudon 704/16.2.2006/227 korjaamisesta tai purkamisesta. Tämä selvennyslainhuuto on ilman hakemusta myönnetty Juho Laajalan ja Amanda Laajalan jakamattomien kuolinpesien osakkaille.

Asia on tullut ilmi 7.3.2019 tehdyn kiinteistöön Kangasniemi 691-403-1-61 kohdistuvan lainhuutohakemuksen MML/134143/70/2019 käsittelyn yhteydessä.

Määräyksen kuulemiskokouksen järjestämisestä on antanut Maanmittauslaitoksen keskushallinto 28.8.2020.

Kokoukseen kutsutaan kaikki asianosaiset.

 

Rekisteri-insinööri (DI) Markus Kuusela
puh. +358 40 8017654, s-posti markus.kuusela@maanmittauslaitos.fi