Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Mäntyharju
Hirvensalmi
Hakija
Järvi-Suomen Energia Oy
Asiatunnus
MML 21033/03 04/2020

Maanmittauslaitos on myöntänyt Järvi-Suomen Energia Oy:lle lunastuslain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten välillä Kieppi-Uutela-Hirvensalmi Mäntyharjun ja Hirvensalmen kuntien alueella. Lupa on voimassa kolme vuotta myöntämispäivästä lukien oikeuttaen maastotutkimuksiin 500 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 21033/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

 

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos