Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Tornio
Tervola
Hakija
Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 250156/03 04/2023

Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Maanmittauslaitos on päätöksellään 6.2.2024 myöntänyt Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky:lle hakemuksen mukaisesti kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista lupaa 400 kV ilmajohdon tutkimiseen Tornion kaupungin ja Tervolan kunnan alueella.

Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky suunnittelee Karhakkamaan suunnitteilla olevan tuulipuiston liittämistä 400kV voimajohdolla Fingrid Oy:n suunnittelemaan Louepalon sähköasemaan. Voimajohdon alustavat reittivaihtoehdot kulkevat Fingrid Oyj:n olemassa olevan Petäjäskoski-Letsi linjan vierellä sen pohjois- ja eteläpuolella, ja reitin alustava pituus on maksimissaan 47 km.

Hakemuksen mukaan tutkimukset tehdään johdon rakentamistarpeeseen liittyvän suunnittelun vuoksi ja tutkimus koskisi 400 m levyistä käytävää hakemusasiakirjoihin merkityn alustavien johtoreittien ympärillä.

Uusilla pylväspaikoilla on tarpeen tehdä mm. pohjatutkimuksia perustamistapasuosituksien tekemistä varten, koordinaattien mittauksia, pylväspaikkojen merkintöjä ja maaperän ominaisresistanssimittauksia. Pohjatutkimuksia tehdään pääosin painokairausmenetelmällä. Koordinaattimittauksia tehdään GPS-laitteilla ja mittauksia voidaan täydentää takymetrimittauksilla. Tarpeen vaatiessa voimajohdon keskilinjalle avataan metrin levyinen aukko kasvillisuuteen. Suunnitellun pylväspaikan keskikohtaan asennetaan maahan lyhyt puupaalu, ns. juuripaalu. Lisäksi tutkittavalla alueella voidaan joutua merkitsemään erilaisia kohteita käyttäen pidempiä puupaaluja, joiden päät on maalattu.

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä asiatunnus (MML 250156/03 04/2023). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115. Asiakirjat löytyvät myös alla. 

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (6.2.2024).

Rasmus Tunis
Maanmittauslaitos