Hyppää pääsisältöön

Honkaluoto-Oosinselkä 110 kV, tutkimuslupa / undersökningstillstånd

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Pori
Eurajoki
Hakija
Pori Energia Oy
Asiatunnus
MML 2544/03 04/2022
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimusluvan myönnöstä

Maanmittauslaitos on päätöksellään 11.5.2022 hakemuksen mukaisesti myöntänyt Pori Energia Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen tutkimusluvan yhdelle uudelle 110 kV sähkönsiirtojohdolle, joka tullaan rakentamaan ilmajohtona osuudella Honkaluoto (Pori) – Oosinselkä (Luvia, Eurajoki), Porin kaupungissa ja Eurajoen kunnassa.

Lupa on voimassa kolme vuotta. Voimajohtolinjaus käy esille hakemuksen liitteessä. Tutkimusalue käsittää 500 metriä leveän alueen molemmilla puolilla uutta suunniteltua sähkölinjaa.

Päätös on nähtävissä Maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 2544/03 04/2022). Asiakirjoista voi myös saada jäljennöksiä Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi .

Tiedoksisaanti päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 11.5.2022

Eero Palomäki                                                                                   

Maanmittauslaitos