Ilmoitus tutkimusluvan myönnöstä, Länsi-Toholampi ja Toholampi-Lestijärvi -tuulipuisto

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Toholampi
Hakija
wpd Finland Oy
Asiatunnus
MML 27000/03 04/2020
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimusluvan myönnöstä

 

Maanmittauslaitos on päätöksellään 30.10.2020 hakemuksen mukaisesti myöntänyt wpd Finland Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen tutkimusluvan 110 kV/400 kV liityntäjohdolle, joka on aikomus rakentaa Länsi-Toholammen tuulipuistoa ja Toholampi – Lestijärvi -tuulipuistoa varten sähkölinjaosuudella Matoneva – Ristikaarankangas, johto-osuus 5, Toholammen kunnan itäosassa. 

Lupa on voimassa kolme vuotta. Voimajohtolinjaus käy esille hakemuksen liitteessä. Tutkimusalue käsittää 200 metriä leveän alueen uuden sähkölinjan molemmilla puolilla. 

Päätös on nähtävissä Maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 27000/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös saada jäljennöksiä Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

 

Vaasa, 2.11.2020

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos