Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Oulainen
Merijärvi
Pyhäjoki
Hakija
Uusiutuva Energia Karahka Oy
Asiatunnus
MML 31832/03 04/2020

Uusiutuva Energia Karahka Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa uuden 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten Oulaisten Karahkan alueella sijaitsevalta tuulivoimapuistolta Fingrid Oyj:n uudelle Pyhäjoen Valkean sähköasemalle. Voimajohto sijoittuu Oulaisten, Merijärven ja Pyhäjoen kuntien alueelle.

Lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. Tutkimuslupaa haetaan 50 m leveälle alueelle suunnitellun voimajohdon molemmin puolin. Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää johdon suunnittelun ja lunastuksen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta suoritetaan maaperäkairauksia. Pylväspaikat merkitään maastoon kepeillä.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta.

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.10.2020 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 31832/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 31832/03 04/2020) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

 

Eija Onali

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos