Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Oulainen
Merijärvi
Pyhäjoki
Hakija
Uusiutuva Energia Karahka Oy
Asiatunnus
MML 31832/03 04/2020

Maanmittauslaitos on myöntänyt Uusiutuva Energia Karahka Oy:lle lunastuslain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten Oulaisten Karahkan alueella sijaitsevalta tuulivoimapuistolta Fingrid Oyj:n uudelle Pyhäjoen Valkean sähköasemalle. Voimajohto sijoittuu Oulaisten, Merijärven ja Pyhäjoen kuntien alueelle.

Lupa on voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin 50 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 31832/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

 

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos