Ilmoitus lunastuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Jyväskylä
Toivakka
Laukaa
Hankasalmi
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 33890/03 04/2021

Fingrid Oyj hakee Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 5 §:n mukaista lunastuslupaa pysyvän käyttöoikeuden lunastamiseksi Hämeenlahti-Kauppila 110 kV voimansiirtojohtoa varten tarvittavaan kiinteistöjen käyttöoikeuden pysyvään rajoittamiseen sekä lunastuslain 58 §:n mukaista ennakkohaltuunottolupaa voimansiirtojohtoa varten tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon. Hakemus koskee myös yhteisiä vesialueita 179-876-1-0 Kuokkalan lohkokunta, 179-876-2-0 Äijälän lohkokunta, 179-406-876-2 Haapalahden tilan vesialue, 179-406-876-3 Haapaniemen 1:3 vesialue ja 179-409-876-1 Oravasaaren jakokunta (179-409-876-1, 850-403-876-3) Jyväskylän kaupungissa.

Maanmittauslaitos varaa kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden antaa lausuntonsa hakemuksesta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.8.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 33890/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi halutessaan tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 33890/03 04/2021) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu (24.6.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

 

Anna Maria Mäenpää

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos