Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Karijoki
Teuva
Isojoki
Kristiinankaupunki
Kauhajoki
Hakija
Elements Suomi Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 34041/03 04/2024

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Elements Suomi Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa Kauhajoelle suunnitteilla olevan Kankalonselän tuulipuiston liityntäjohdon suunnittelua varten. Liityntä on tarkoitus tapahtua 110 tai 400 kV ilmajohdolla Fingrid Oyj:n Kärppiön sähköasemaan tai suunnitteilla olevista sähköasemista joko Åbackiin tai Lähteenkylään. Tutkimuslupaa haetaan neljälle alustavalle reittivaihtoehdolle, jotka ovat pituudeltaan 17.4-27 kilometriä. Tutkittavat voimajohtoreitit sijoittuvat Karijoen, Teuvan, Isojoen, Kristiinankaupungin ja Kauhajoen kuntien alueille ja reittivaihtoehdot on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. Tutkimuslupaa haetaan 200 metriä leveälle alueelle suunniteltujen reittivaihtoehtojen keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Tutkimuslupaa haetaan johdon rakentamistarpeeseen liittyvän suunnittelun vuoksi ja voimajohdon sijainnin tarkempaa suunnittelua varten. Tarkoitus on muun muassa tehdä suunnitelluilla pylväspaikoilla pohjatutkimuksia painokairausmenetelmällä ja merkitä pylväspaikat maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2024 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 34041/03 04/2024.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (9.2.2024) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos