Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus myönnetystä lunastusluvasta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kuopio
Pielavesi
Lapinlahti
Hakija
Savon Voimaverkko Oy
Asiatunnus
MML 34543/03 04/2020

Maanmittauslaitos on myöntänyt Savon Voima Verkko Oy:lle 13.9.2021 lunastusluvan, joka koskee kiinteistöjen käyttöoikeuden rajoittamista Alapitkä-Pielavesi ja Halola-Maaninka 110 kV:n voimansiirtojohtoja ja tiedonsiirtolaitteita varten Kuopion kaupungin sekä Pielaveden ja Lapinlahden kuntien alueilla. Päätös koskee myös tilaa 476-402-12-33 Tuomela Kuopion kaupungissa.

Päätös ja valitusosoitus ovat saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta ilmoittamalla asiatunnuksen MML 34543/03 04/2020. Kirjaamon yhteystiedot: sähköposti: kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115. Asiakirjoihin voi tutustua myös Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu (20.12.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Valitusaika päätöksestä on 30 päivää sen tiedoksisaannista. 

 

 

Anna Maria Mäenpää

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos