Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Seinäjoki
Ilmajoki
Kurikka
Hakija
Viiatti GridCo Oy
Asiatunnus
MML 34759/03 04/2021

Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä 

Maanmittauslaitos on päätöksellään 31.8.2021 myöntänyt Viiatti GridCo Oy:lle hakemuksen mukaisesti kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen luvan tutkia suunniteltavan Seinäjoki-Niinistönneva 110 kV voimajohdon sijoitusreittiä Ilmajoen kunnan sekä Seinäjoen ja Kurikan kaupunkien alueilla. Suunniteltava johto on Viiatti-tuulipuiston liityntäjohto. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä oikeuttaen maastotutkimuksiin 200 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohtoreitin keskilinjan molemmin puolin. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 40 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. 

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä asiatunnus (MML 34759/03 04/2021). Niistä voi pyytää kopioita myös Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115. 

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (31.8.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset). 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos