Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus lunastuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Ylivieska
Nivala
Hakija
Vesikolmio Oy
Asiatunnus
MML 35587/03 04/2021

Vesikolmio Oy hakee Maanmittauslaitokselta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/77) mukaista lunastuslupaa pysyvien käyttöoikeuksien lunastamiseksi vesi- ja viemärijohdon, niitä varten tarvittavien laitteiden sekä valokuitukaapelin sijoittamiseksi Ylivieskan ja Nivalan kaupungeissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille. Vesikolmio Oy hakee myös lunastuslain 58 §:n mukaista ennakkohaltuunottolupaa. Hakemus koskee myös tilaa 977-401-8-54 Ojantakanen Ylivieskan kaupungissa.

Maanmittauslaitos varaa kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden antaa lausuntonsa hakemuksesta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.12.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 35587/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi halutessaan tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 35587/03 04/2021) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu (3.11.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

Anna Maria Mäenpää

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos