Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus myönnetystä lunastusluvasta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Ylivieska
977-405-878-1 yht.alueet
Ylivieska
977-401-31-0 Tie
Hakija
Vesikolmio Oy
Asiatunnus
MML 35587/03 04/2021

Maanmittauslaitos on myöntänyt Vesikolmio Oy:lle 17.6.2022 lunastusluvan, joka koskee pysyvien käyttöoikeuksien lunastamista vesi- ja viemärijohtoa varten Ylivieskan ja Nivalan kaupungeissa sijaitsevien kiinteistöjen alueilla. Päätös koskee myös yhteistä maa-aluetta 977-405-878-1 yht.alueet ja tilaa 977-401-31-0 Tie Ylivieskan kaupungissa.

Asiakirjat ovat saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta ilmoittamalla asiatunnuksen MML 35587/03 04/2021. Kirjaamon yhteystiedot: sähköposti: kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115. Asiakirjoihin voi tutustua myös Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä.

Tiedoksiannon päätöksestä em. rekisteriyksiköiden omistajille katsotaan tapahtuneen, kun ilmoitus on julkaistu Virallisessa lehdessä (1.7.2022). Viimeinen muutoksenhakupäivä on 8.8.2022.  

Anna Maria Mäenpää

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos