Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Teuva
Hakija
EPV Alueverkko Oy
Asiatunnus
MML 36376/03 04/2021

Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä 

Maanmittauslaitos on päätöksellään 19.7.2021 myöntänyt EPV Alueverkko Oy:lle hakemuksen mukaisesti kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen luvan tutkia suunniteltavan Kärppiö-Perälä 110 kV voimajohdon sijoitusreittiä Teuvan kunnan alueella. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä oikeuttaen maastotutkimuksiin 500 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohtoreitin keskilinjan molemmin puolin. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 2,2 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa.

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä asiatunnus (MML 36376/03 04/2021). Niistä voi pyytää kopioita myös Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (19.7.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos