Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Teuva
Närpiö
Hakija
EPV Alueverkko Oy
Asiatunnus
MML 36377/03 04/2021

Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä 

Maanmittauslaitos on päätöksellään 5.10.2021 myöntänyt EPV Alueverkko Oy:lle hakemuksen ja siihen 13.8.2021 tehdyn täydennyksen mukaisesti kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen luvan tutkia Paskoonharju-Kroksmossen 110 kV voimajohdon sijoitusreittiä Teuvan kunnan ja Närpiön kaupungin alueilla. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä. Tutkimuslupaa on haettu osittain kolmelle reittivaihtoehdolle ja ne on esitetty lupahakemuksen päivitetyssä liitekartassa. Kaikkien tutkittavien voimajohtoreittivaihtoehtojen pituus on noin 15 km. Tutkittavan alueen leveys on 500 metriä suunniteltujen reittivaihtoehtojen keskilinjan molemmin puolin. 

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä asiatunnus (MML 36377/03 04/2021). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115. 

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (5.10.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos