Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kannonkoski
Karstula
Saarijärvi
Hakija
ABO Wind Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 39452/03 04/2024

ABO Wind Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa Leppärinne-Vuorijärvet 400 kV:n tai 110 kV:n voimajohdon tarkempaa suunnittelua varten Saarijärven kaupungin ja Karstulan ja Kannonkosken kuntien alueella. Voimajohdon alustavan reittivaihtoehdon pituus on noin 30,6 km. Tutkimuslupaa haetaan 500 metrin alueelle suunnitellun voimajohtoreitin keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. 

Hakemuksen mukaan tutkimuksen aikana maastossa mitataan ja selvitetään voimajohdon suunnittelun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset asiat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta tutkitaan maaperän kantavuus kairaamalla ja merkitään maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 20.3.2024 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki, (kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 39452/03 04/2024.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen verkkosivulla. Niihin voi tutustua myös kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (12.2.2024) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos