Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus myönnetystä lunastusluvasta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Raahe
Hakija
Puhuri Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 39455/03 04/2024

Maanmittauslaitos on myöntänyt 3.6.2024 Puhuri Oy:lle lunastusluvan Jylkänneva-Vaarainneva 110 kV voimansiirtojohtoja varten. 

Päätösasiakirja valitusosoituksineen on saatavilla tämän kuulutuksen liitteenä.

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (4.6.2024) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

Anna Maria Mäenpää
Maanmittausinsinööri (DI)
Maanmittauslaitos