Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon purkuesitys 3.1.2023, MML 41496/04 04 01/2022

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Haapavesi
Ainali 71-401-15-44 Hautala, 71-401-15-68 Toivola, 71-401-876-1, 71-872-1-2
Hakija
Maanmittauslaitoksen keskushallinto
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 41496/04 04 01/2022

Maanmittauslaitoksen keskushallinto varaa kaikille, joiden oikeutta Maanmittauslaitoksen purkuesitys koskee, mahdollisuuden lausua keskushallinnon Korkeimmalle oikeudelle osoittamasta 3.1.2023 päivätystä purkuesityksestä.

Purkuesitys koskee 9.6.2004 kiinteistörekisteriin merkityn vesijätön lunastustoimituksen nro 2001-827301 osittaista purkamista siltä osin kuin siinä on virheellisesti luettu Ainalin erillistä vesijättöä rekisteriyksikkö 71-872-1-2 kiinteistöihin Toivola 71-401-15-68 ja Hautala 71-401-15-44 Ainalin jakokunnan yhteisen vesialueen 71-401-876-1 lisäksi.

Purkua esitetään kiinteistöjärjestelmän selvyyden ja luotettavuuden sekä yleisen edun vaatimuksesta.

Mikäli haluatte esittää mielipiteenne purkuesityksestä, se tulee tehdä kirjallisesti 20.2.2023 mennessä. 

Lausuma on lähetettävä Maanmittauslaitoksen keskushallintoon joko sähköisellä viestillä osoitteella: kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai kirjepostilla osoitteella: Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki.

Viitteenä pyydämme mainitsemaan Maanmittauslaitoksen asianumeron MML 41496/04 04 01/2022.

Määräajan jälkeen purkuesitys liitteineen sekä mahdolliset asianosaisten lausumat lähetetään Korkeimmalle oikeudelle. Lausumatta jättäminen ei estä asian käsittelyä Korkeimmassa oikeudessa.

Lisätietoa purkuasiasta antaa johtava asiantuntija Timo Liukkunen, puh +358 29 531 5778.