Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Pyhäjärvi
Haapajärvi
Hakija
Neoen Renewables Finland Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 43049/03 04/2023

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Neoen Renewables Finland Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa 400 kV Pysäysperä-Itämäki voimajohtoa varten. Hakemuksen mukaan tutkimukset tehdään johdon suunnitteluun tarvittavien tietojen selvittämiseksi ja ne sijoittuisivat Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien alueilla. Tutkimusalueen reittien yhteispituus on noin 36 kilometriä. Tutkimuslupahakemus liitteineen on tämän kuulutuksen liitteenä.

Maanmittauslaitos varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen tutkimuslupahakemuksesta. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa viimeistään 3.7.2023 Maanmittauslaitoksen kirjaamoon.

Maanmittauslaitoksen kirjaamon yhteystiedot:

  • sähköposti: kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
  • PL 84, 00521 Helsinki
  • puhelin 029 530 1115

Yhteydenotoissa on mainittava asiatunnus MML 43049/03 04/2023.

Tiedoksiannon hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (26.5.2023) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

 

Anna Maria Mäenpää

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos