Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Siikalatva
Vaala
Hakija
Kajave Oy
Asiatunnus
MML 4421/03 04/2020

Maanmittauslaitos on myöntänyt Kajave  Oy:lle lunastuslain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä välillä Metsälamminkangas- Kestilän sähköasema Siikalatvan ja Vaalan kunnissa.

Lupa on voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin 100 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin.

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 4421/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos