Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Vaala
Kajaani
Sonkajärvi
Vieremä
Iisalmi
Lapinlahti
Siilinjärvi
Kuopio
Suonenjoki
Leppävirta
Pieksämäki
Joroinen
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 44253/03 04/2020

Fingrid Oyj on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa uuden 400+110 kilovoltin voimajohdon sijoituksen määräämistä varten Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken välille. Voimajohto sijoittuu Kajaanin, Iisalmen, Kuopion, Suonenjoen ja Pieksämäen kaupunkien ja Vaalan, Sonkajärven, Vieremän, Lapinlahden, Siilinjärven, Leppävirran ja Joroisten kuntien alueelle.  

Lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. Tutkimuslupaa haetaan 500 m leveälle alueelle suunnitellun voimajohdon molemmin puolin. Tutkimus tehdään johdon suunnitteluun tarvittavien lähtötietojen sekä johdon lunastuslupahakemuksessa tarvittavien tietojen selvittämiseksi. Suunnitelluilta pylväspaikoilta suoritetaan maaperäkairauksia. Keskilinja merkitään maastoon kepeillä.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta.

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.12.2020 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 44253/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 44253/03 04/2020) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu (18.11.2020) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

 

Eija Onali

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos