Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Vaala
Kajaani
Sonkajärvi
Vieremä
Iisalmi
Lapinlahti
Siilinjärvi
Kuopio
Suonenjoki
Leppävirta
Pieksämäki
Joroinen
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 44253/03 04/2020

Maanmittauslaitos on päätöksellään 12.1.2021 myöntänyt Fingrid Oyj:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan 400+110 kilovoltin voimajohdon sijoituksen määräämistä varten Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken välille. Voimajohto sijoittuu Kajaanin, Iisalmen, Kuopion, Suonenjoen ja Pieksämäen kaupunkien sekä Vaalan, Sonkajärven, Vieremän, Lapinlahden, Siilijärven, Leppävirran ja Joroisten kuntien alueelle. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä oikeuttaen maastotutkimuksiin 500 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin. Tutkittavan johtoreitin kokonaispituus on noin 295 km. 

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 44253/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115. 

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (12.1.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos