Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus lunastusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Mäntyharju
Pertunmaa
Hakija
Suur-Savon Sähkö Oy
Asiatunnus
MML 4475/03 04/2021

Maanmittauslaitos on antanut lunastusluvan Suur-Savon Sähkö Oy:lle lunastuslain 72 a §:n mukaisen vanhan lunastuksen päivittämiseksi sekä 72 d §:n mukaisen erityisen oikeuden laajentamiseksi koskien osittain uudistettua Mäntyharju-Kuortti 110 kV voimansiirtojohtoa Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnissa. Voimansiirtojohto koskee mm. järjestäytymätöntä yhteistä aluetta 588-401-878-2 Sorapalsta, sekä kiinteistöjä 588-403-1-347 Ruokoniemi ja 588-406-1-64 Riuttamäki.

Päätös ja valitusosoitus ovat saatavissa asiatunnuksella MML 4475/03 04/2021 Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). 

Tiedoksianto päätöksestä em. rekisteriyksiköiden omistajille katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Virallisessa lehdessä (76/1.10.2021). Viimeinen muutoksenhakupäivä on 8.11.2021.

 

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos