Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus lunastusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kirkkonummi
Hakija
Fortum Power and Heat Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 46808/03 04/2023

Maanmittauslaitos on myöntänyt Fortum Power and Heat Oy:lle lunastuslain 5 §:n mukaisen lunastusluvan Framnäs-Kolabacken 110 kV voimansiirtokaapelia varten tarvittavan kiinteistöjen käyttöoikeuden pysyvään supistamiseen Kirkkonummen kunnan alueella. Lunastuslupa koskee muun muassa yhteisiä vesialueita 257-431-876-1 Vattenområde ja 257-436-876-3 Sundetå.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävissä kuulutuksen liitteenä Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu (15.9.2023) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

Eija Onali

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos