Kuulemiskokous Iin Laitakari

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Ii
139-403-5-119, 139-876-1-1, 139-403-5-125, 139-403-5-78, 139-403-5-91, 139-403-878-74
Hakija
Maanmittauslaitos
Asiatunnus
MML 5690/04 04 01/2019

Kutsu kuulemiskokoukseen (KML 278 § 2 mom.)

 

Kohteet                        

Rekisteriyksikköön 139-876-1-1 Pohjois-Iin jakokunnan vesijättö ja kiinteistöön 139-403-5-119 Hovi on erotettu sama vesijättöalue. Toinen alue on rekisteriyksiköillä 139-403-5-119 Hovi, 139-876-1-1 Pohjois-Iin jakokunnan vesijättö, 139-403-5-125 Lomala, 139-403-5-78 Koivukari, 139-403-5-91 Kotipalsta ja 139-403-878-74 Yhteinen maa-alue sijaitseva kahteen tilaan erotettu sama maa-alue.

Aika

Keskiviikko 12.08.2020 klo 9:00

Paikka

Iin kansalaisopiston auditorio, Puistotie 1

Arvioitu kesto

2 tuntia

Kokouksen tarkoitus

Kokouksessa kuullaan asianosaisia kiinteistörekisterissä ilmenneen epäselvyyden vuoksi. Kuulemiskokous järjestetään koska Maanmittauslaitoksen keskushallinto on harkinnut tehdä Korkeimmalle oikeudelle esityksen eräiden Iin kunnassa sijaitsevan Laitakari -nimisen merenranta-alueen yhteydessä tehtyjen kiinteistötoimitusten purkamisesta Pohjois-Iin kylässä. Kysymys on ensiksi vesijättöalueesta, joka kuuluu lainvoiman jo saaneiden kiinteistötoimitusten perusteella sekä kiinteistöön Hovi 139-403-5-119 että yhteiseen vesijättöön 139-876-1-1 Pohjois-Iin jakokunta. (liitekartta 1)
Toiseksi kysymys on liitteeseen 2 merkityn vesijättömaan omistuksesta, joka yhteisen vesijätön jaossa TN:o 5736 on alun perin jaettu tilaan Huovila 139-403-5-1, mutta joka sittemmin on luettu osaksi tilojen 5:3–5:7 yhteistä vesijättöaluetta, joka tämän jälkeen on jaettu TN:ossa 114580-9 vuonna 1986. (liitekartta 2)

Kokouksen yhteydessä tehdään maastokatselmus kohdealueella Laitakarissa.

Tarvittavat toimenpiteet tehdään valtion kustannuksella.

Huomioitavaa

Kokoukseen kutsutaan kiinteistöjen omistajat sekä tarvittaessa muut asianosaiset, joiden oikeuksiin virheen korjaaminen saattaa vaikuttaa sekä rajanaapureita ja muita tahoja, joilla on mahdollisia havaintoja tilusten tosiasiallisesta hallinnasta. Kokouksesta pois jääminen ei estä toimitusten purkuasian edelleen käsittelyä ja purkuesityksen tekemistä Korkeimmalle oikeudelle.

Toimeksi saaneena

rekisteri-insinööri Matti Poranen
+358400510449
matti.poranen@maanmittauslaitos.fi