Hyppää pääsisältöön

Tutkimuslupahakemus Pahkavaara/Maanselkä - Pyhänselkä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Muhos
Utajärvi
Hakija
OX2 Ab
Asiatunnus
MML 57421/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
Kaikki

Maanmittauslaitokselle on tehty tutkimuslupahakemus, jossa OX2 Ab hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista lupaa saada tutkia uuden 400 kV voimajohdon sijoitusreittiä Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella välillä Pahkavaara ja Maanselkä - Pyhänselkä. Voimajohdon tarkoituksen on liittää Pahkavaaran ja Maaselän tuulivoimapuistot valtakunnan sähköverkkoon.

Hakemuksen mukaan tutkimus koskisi osin 200 m, osin 500 m levyistä käytävää hakemusasiakirjoihin merkityn alustavan johtoreitin ympärillä (100 m tai 250 m suunnitellun johtoreitin molemmin puolin). Alustava johtoreitti sijoittuu pääsääntöisesti maa- ja metsätalousalueelle.

Maastotutkimusten tarkoituksena on hakemuksen mukaan mitata ja selvittää voimajohdon yksityiskohtaisen suunnittelun ja johtoalueiden perustamisen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta on lisäksi tarkoitus suorittaa maaperäkairauksia. Lisäksi johtolinja on tarkoitus merkitä maastoon. Tutkimuksen onnistumisen takia voidaan myös raivata kasvillisuutta ja puustoa, jotka korvataan erikseen maanomistajille.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta.

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.10.2021 osoitteella Maanmittauslaitos, Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnoissa on mainittava tutkimuslupahakemuksen asiatunnus MML 57421/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoista liitteineen voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1110 em. tutkimuslupahakemuksen asiatunnus esittämällä.

Tämä kuulutus katsotaan tuleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta 2.9:2021:stä.

Jyväskylässä 31.8.2021

 

Janne-Ville Kinnunen
Rekisteri-insinööri (DI)