Hyppää pääsisältöön

Tutkimuslupapäätös Pahkavaara/Maanselkä - Pyhänselkä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Muhos
Utajärvi
Hakija
OX2 Ab
Asiatunnus
MML 57421/03 04/2021

Maanmittauslaitos on 9.11.2021 antamallaan päätöksellään myöntänyt OX2 Ab:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan Utajärven ja Muhoksen kuntien alueille suunnitellun välillä Pahkavaara ja Maanselkä - Pyhänselkä 110 kV:n voimajohtolinjan reitin maastotutkimusten suorittamiseksi.

Lupa on määräaikainen ja voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin päätöksessä tarkemmin määritellyllä alueella suunnitellun voimajohtolinjan ympärillä.          

Jäljennöksiä tutkimuslupapäätöksestä voi pyytää Maanmittauslaitoksen kirjaamosta päätöksen asiatunnus MML 57421/03 04/2021 esittämällä. Kirjaamoon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai puhelimitse 029 530 1115.

Valitusaika päätöksestä on 30 päivää sen tiedoksisaannista, johon mennessä mahdolliset valitukset pitää toimittaa hallinto-oikeudelle. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta Maanmittauslaitoksen verkkosivulla eli valitusaika päättyy 27.12.2021.

Lisätietoa muutoksenhausta löytyy päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

 

Janne-Ville Kinnunen
Rekisteri-insinööri (DI)