Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Janakkala
Hakija
Tervakoski Oy
Asiatunnus
MML 626/03 04/2022

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Tervakoski Oy hakee maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa suunniteltavaa Leppäkoski-Tervakoski 110 kV voimajohtoa varten Janakkalan kunnan alueella. Voimajohdolla on tarkoitus korvata nykyinen ikääntynyt voimajohto. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 7.6 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. Tutkimuslupaa haetaan 500 metriä leveälle alueelle suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin eli yhtensä 1000 metrin levyiselle alueelle. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Tutkimuslupaa haetaan johdon suunnitteluun tarvittavien tietojen selvittämiseksi. Tarkoitus on muun muassa tutkia suunnitellulta reitiltä maaperän pohjaolosuhteet kairaamalla ja merkitä johtoreitin keskilinja maastoon puukepein. Maastotutkimusten avulla määritetään voimajohtoreitti, jolle lunastuslupaa haetaan.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.2.2022 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 626/03 04/2022.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 626/03 04/2022) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (14.1.2022) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos