Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Keminmaa
Tornio
Ylitornio
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 8140/03 04/2020

Fingrid Oyj on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa 400 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten Viitajärven uuden sähköaseman ja Tornionjoen ylityspaikan välille, sekä Viitajärven uuden sähköaseman itäpuolelle tehtäville johtojärjestelyille. Yhteensä noin 48 km pituinen johtoreitti sijoittuu Keminmaan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueille. Suunniteltava johto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle.

Lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. Tutkimuslupaa haetaan 300 m leveälle alueelle suunnitellun voimajohdon molemmin puolin. Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää johdon suunnittelun ja lunastuksen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta suoritetaan maaperäkairauksia. Pylväspaikat merkitään maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta.

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.4.2020 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 8140/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 8140/03 04/2020) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

 

Eija Onali

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos