Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus myönnetystä lunastusluvasta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Joensuu
Rääkkylä
Hakija
PKS Sähkönsiirto Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 88779/03 04/2022

Ilmoitus myönnetystä lunastusluvasta

Maanmittauslaitos on myöntänyt 13.2.2023 lunastusluvan PKS Sähkönsiirto Oy:lle Honkavaara-Rääkkylä 110 kV voimalinjan lunastamista varten Joensuun kaupungissa ja Rääkkylän kunnassa.

Lunastuslupapäätös koskee myös Joensuun kaupungissa sijaitsevaa järjestäytymätöntä yhteistä vesialuetta 167-409-876-3 sekä Rääkkylän kunnassa sijaitsevaa järjestäytymätöntä yhteistä maa-aluetta 707-405-878-8 sekä Rääkkylän kunnassa sijaitsevaa järjestäytymätöntä yhteistä vesialuetta 707-411-876-1.

Päätösasiakirja valitusosoituksineen on saatavilla tämän kuulutuksen liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Samu Laululehto
Maanmittausinsinööri (DI)
Maanmittauslaitos