Lainhuuto

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Vaala
Siitarinniska RN:o 2:137
Hakija
Koivukangas, Taina Helena
Koivukangas, Esa Tapani
Asiatunnus
MML/123404/70/2019
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
Lahti
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.