Erityisen oikeuden postaminen

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Salo
734-676-4-116
Laitostunnus
734-676-4-116-L1
Hakija
Salon kaupunki
Asiatunnus
MML/147091/73/2021

Yleistiedonksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 §:n 2 momentin mukaisesti, että Salon kaupungissa sijaitsevaan tilaan 734-676-4-116 kohdistuvan erityisen oikeuden poistamista koskeva hakemus on jätetty lepäämään 6.7.2021 asti. Panttioikeuden haltija voi nostaa kanteen maksun saamiseksi hakemuksen kohteena olevasta erityisestä oikeudesta kolmen kuukauden  kuluessa siitä, kun erityisen oikeuden poistamista koskevan hakemuksen  lepäämään jättämistä koskeva päätös on annettu tiedoksi. Panttioikeuden haltijan tulee viimeistään 6.7.2021 esittää selvitys siitä, että kanne on nostettu uhalla, että erityiseen oikeuteen kohdistuva kiinnitys kuoletetaan ja hakemus erityisen oikeuden poistamisesta hyväksytään. Erityisen oikeuden poistamista koskevan hakemuksen lepäämään jättämistä koskeva päätös pidetään nähtävillä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla 6.7.2021 asti. Hallintolain 62 §.n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla.