Erityisen oikeuden poistaminen

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Raasepori
710-41-1010-10
Laitostunnus
710-41-1010-10-L1
Hakija
Raaseporin kaupunki
Asiatunnus
MML/150386/73/2019

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 §:n 2 momentin mukaisesti, että Raaseporin kaupungissa, sijaitsevaan tonttiin nro 710-41-1010-10 kohdistuvan erityisen oikeuden poistamista koskeva hakemus on jätetty lepäämään 5.1.2021 asti. Panttioikeuden haltija voi nostaa kanteen maksun saamiseksi hakemuksen kohteena olevasta erityisestä oikeudesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun erityisen oikeuden poistamista koskevan hakemuksen lepäämään jättämistä koskeva päätös on annettu tiedoksi. Panttioikeuden haltijan tulee viimeistään 5.1.2021 esittää selvitys siitä, että kanne on nostettu uhalla, että erityiseen oikeuteen kohdistuva kiinnitys kuoletetaan ja hakemus erityisen oikeuden poistamisesta hyväksytään. Erityisen oikeuden poistamista koskevan hakemuksen lepäämään jättämistä koskeva päätös pidetään nähtävillä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla 5.1.2021 asti. Hallintolain 62 §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla.