Lainhuutohakemus, Hartola

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Hartola
81-409-4-253 Haavikko
Hakija
Keinänen, Aira Elina jakamaton kuolinpesä
Asiatunnus
MML/178910/71/2020
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.