Hyppää pääsisältöön

Lainhuuto, Puumala

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Puumala
623-443-878-3-M601
Hakija
Rajaviita, Pirjo Sisko
Hinkkanen, Eini Inkeri
Hinkkanen, Veli Matti
Pääkkönen, Liisa Hillevi
Hinkkanen, Atte Heikki, kuolinpesä
Asiatunnus
MML/187336/71/2016
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.