Hyppää pääsisältöön

Lainhuudatus, Utajärvi

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Utajärvi
889-402-5-43 Käpyniemi
Utajärvi
889-407-1-167 Ranta-Hiltula
Hakija
Moilanen, Hannu Tapio
Asiatunnus
MML/187605/71/2021
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.