Hyppää pääsisältöön

Lainhuuto

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Oulu
564-430-26-29
Hakija
Tervo, Tomi Mikael
Pohjolainen, Maria Elina
Asiatunnus
MML/189488/71/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
Pasila
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.