Hyppää pääsisältöön

Kuulutuslainhuuto

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Haapajärvi
69-402-3-13, HAANPÄÄ
Hakija
Tulppo, Arto Kalevi
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML/197009/71/2022
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.