Hyppää pääsisältöön

Lainhuuto Kitee

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kitee
260-406-9-14 Jaakkola
Hakija
Tarvainen, Maire Anita, kuolinpesän osakkaat:
Linjamäki Merja Hannele
Manninen Anne Marita
Tamsi Pirjo Anita
Tarvainen Tarja Helena
Asiatunnus
MML/230940/71/2021
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.