Hyppää pääsisältöön

Lainhuuto

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kotka
285-410-1-322 Ylämäki II
Hakija
Pätynen Jenni Pauliina
Pätynen Hannu Jari Juhani
Asiatunnus
MML/270863/71/2021
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.