Hyppää pääsisältöön

Lapinlahti, Honkamäki

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Lapinlahti
Honkamäki
Hakija
Lyytinen, Viljam kp:n osakkaat: Lyytinen, Arto Juhani; Lyytinen, Jarmo Olavi; Lyytinen, Kari Viljami; Lyytinen, Tarmo Kalevi; Mäkinen, Leena Maria Helena
Asiatunnus
MML/290282/71/2021
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.