Lainhuutokuulutus

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Savitaipale
739-436-5-9
Savitaipale
739-436-5-8
Hakija
Lapatto, Tanja Birgitta
Lapatto, Tertu Kaarina
Asiatunnus
MML/291417/70/2020
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.