Hyppää pääsisältöön

Lainhuutohakemus, Pielavesi määräala

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Pielavesi
595-420-2-1-M601
Hakija
Sedergren, Veikko Eemil jakamaton kuolinpesä
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML/372375/71/2022
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.